Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI
Adres:Serbest Bölge ve Liman Posta Kutusu no 546 Mersin10/TÜRKİYE Ünvanı : KURPAY TECHNOLOGIES LTD. SLBT 558 E-mail : [email protected]

1.2 -ALICI
Adı/Soyadı/Ünvanı : Site içeriğinde mevcut olan ürünü satın alacak müşteriye ait üyelik bilgilerinde yazılı olan isim ve soyad Adresi : Site içeriğinde mevcut olan ürünü satın alacak müşteriye ait üyelik bilgilerinde yazılı olan adres Telefon : Site içeriğinde mevcut olan ürünü satın alacak müşteriye ait üyelik bilgilerinde yazılı olan telefon E-mail : Site içeriğinde mevcut olan ürünü satın alacak müşteriye ait üyelik bilgilerinde yazılı e-posta

MADDE 2- KONU
İşbu satış sözleşmesinin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://www.abacigame.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürün Adı: Site içeriğinde mevcut olan ürün
Ürünlerin türü/cinsi/kullanım amacı yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.
Ödeme Şekli : Banka Havalesi/Kredi Kartı
Toplam Sipariş Tutarı: Site içeriğinde mevcut olan ürünün sitede ilan edilen fiyatı
Teslimat Adresi : Site içeriğinde satılan tüm ürünler dijital olarak anlık teslim edilir
Teslim Edilecek Kişi : Site içeriğinde mevcut olan ürünü satın alacak müşteriye ait üyelik bilgilerinde yazılı olan isim ve soyad
Fatura Adresi : Site içeriğinde mevcut olan ürünü satın alacak müşteriye ait üyelik bilgilerinde yazılı olan adres

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.01- ALICI, SATICI ‘ya ait https://www.abacigame.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün(lerin) https://www.abacigame.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.02- ALICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin tamamı dijital ürünler/içerikler olduğu için site içeriğinden alınan hiçbir ürünün iadesini olmadığını bilerek ve ayrıca sözelşmeyi okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.03- SATICI, Satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ilgili ve ürünün(lerin) teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI?ya aittir. ALICI, ürünü(leri) teslim aldığı anda kontrol etmekle sorumludur.

4.04- Satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) teslimatı için işbu satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.05- Satış sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI?ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI?dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.06- ALICI tarafından, Satış sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin herhangi bir Banka?ya ait ATM cihazından ya da şubesinden ?hesaba yatırma? şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI?ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI?nın [email protected] mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

4.07- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile Satış sözleşmesine konu ürünü(leri) süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya 3 ( üç ) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört)gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.08- ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir.

4.09- ALICI, sitede satılan tüm ürünleri bulunduğu ülkenin yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği yükümlülüğün kendisine ait olacağını derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10- ALICI, satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI?nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI?ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI?ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI?nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.12- ALICI ve SATICI işbu satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13- SATICI sipariş vermek için kullanılan http://www.abacigame.com alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI?ya ilave bir maliyet yüklememektedir.

4.14 – Alıcının aldığı sanal oyun ürünlerinin (oyun fişi, chip satışı) olan ürünleri oyun kurallarına göre satışı yasaktır. Bu sebeple alışveriş sonrası hesap ceza alması, banlanması söz konusu olabilir. Müşteri eğer bu ürünlerden birini satın alırsa bu riski kabul etmiş varsayılır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, Sitemizde satışa sunulan ürün ve hizmetlerin tamamı dijital olduğu için ürün teslimatından sonra hiçbir koşulda cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER
18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
İşbu satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Girne Kaza Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.

SATICI
KURPAY TECHNOLOGIES LTD.
ALICI
Site içeriğinde mevcut olan ürünü satın alacak müşteriye ait üyelik bilgilerinde yazılı olan isim ve soyad